2018-04 Nieuwsbrief Wikimedia Nederland 71

Uit Wikinieuws

2018-04 Nieuwsbrief Wikimedia Nederland 71

Contentdonatie Museum van Wereldculturen[bewerken]

Naar aanleiding van de studiemiddag Wikimedia en Caribisch Erfgoed die in oktober 2017 heeft plaatsgevonden heeft het Nationaal Museum van Wereldcultureneen beelddonatie gedaan betreffende collectie uit het Caraïbisch gebied. Een deel van die donatie bestaat uit afbeeldingen van voorwerpen, waaronder muziekinstrumenten en archeologisch materiaal. Het zwaartepunt van deze donatie ligt in de fotografische collectie. Historische foto’s van begin 20e eeuw geven een beeld van gekoloniseerde gebieden, onder het bewind van Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Nederland. De foto’s zijn onder meer gemaakt door de beroemde fotostudio Soublette & Fils, vermaarde fotografen van Curaçao. Een ander groot deel is in kleur en gemaakt in de jaren 1960-1980, door fotograaf Boy Lawson. Het toenmalig hoofd van de afdeling Fotoburo van het Koninklijk Instituut voor de Tropen bezocht vele landen ter wereld en fotografeerde het dagelijks leven. Zijn foto’s werden en worden gebruikt in tentoonstellingen, en waren destijds ook terug te vinden in het kindertijdschrift Samsam. We zien foto’s van de natuurlijke vegetatie, industriële werkzaamheden, landbouw en architectuur van met name de Nederlandse Antillen. Benieuwd naar deze vrij te gebruiken afbeeldingen met cc-by-sa 3.0 licentie? Bekijk ze op Wikimedia Commons.

Wikipedia in het hoger onderwijs[bewerken]

Vanuit het onderwijs werd er lang met een scheef oog gekeken naar het ‘Wikipedia-fenomeen’. Hoe betrouwbaar kon een encyclopedie zijn waaraan iedereen zomaar kon meeschrijven? Inmiddels hebben onderzoeken aangetoond dat het met die betrouwbaarheid wel goed zit: Wikipedia doet niet onder voor andere, meer traditionele kennisbronnen. Musea, archieven en bibliotheken zien al enkele jaren in dat samenwerking met Wikipedia kansen biedt. En wereldwijd raakt ook het (hoger) onderwijs steeds meer geïnteresseerd. Docenten ontdekken dat inhoud toevoegen aan Wikipedia, of een van de andere projecten, een interessante werkvorm is. Studenten verbeteren hun onderzoeks-, schrijf- en digitale vaardigheden, en dragen concreet bij aan het aan het grootste samenwerkingsproject op het gebied van kennis ooit; Wikipedia. Benieuwd welke mogelijkheden tot samenwerking er voor onderwijsinstellingen zijn? Download nu de brochure Educatie op Wikipedia.

Reminder verdiepingsmiddagen Wikipedia bewerken[bewerken]

Op 26 mei en 9 juni vinden van 12.30 tot 16.30 uur de verdiepingsmiddagen Wikipedia bewerken plaats op het kantoor van Wikimedia Nederland te Utrecht. Interessant voor iedereen die graag meer basiskennis wil vergaren over Wikipedia. Tijdens deze middagen leer je hoe je zelf aan de slag kunt op Wikipedia. Handig wanneer je ziet dat iets meer uitleg nodig heeft of je een bronvermelding aan een artikel wilt toevoegen. Veel staat al beschreven in de Handleiding Wikipedia. Tijdens de verdiepingsmiddagen gaan we hier graag met jou dieper op in. Er worden presentaties gegeven over het bewerken van Wikipedia en er is ruim tijd om onder begeleiding van ervaren Wikipedia bewerkers te schrijven op Wikipedia. Deelname is kosteloos. Wel vragen we je om je vooraf te verdiepen in de handleiding en een artikel voor te bereiden. Lees meer over de verdiepingsmiddagen Wikipedia bewerken en schrijf je in.

Handleiding Wikipedia: voorstellen voor verbetering?[bewerken]

Momenteel is de de Handleiding Wikipedia al enkele maanden online. We hebben al enige feedback mogen ontvangen. Mocht je nog (extra) feedback willen geven, met name op tekstueel of grammaticaal vlak, doe dit s.v.p. voor 31 mei op de overlegpagina. Met jullie hulp hopen we zo snel mogelijk een verbeterde tweede versie van de Handleiding Wikipedia online te kunnen plaatsen.

Samenwerking kranten: accounts voor Wikipedia-bewerkers[bewerken]

Goede journalistiek en Wikipedia hebben iets gemeen: ze willen allebei op een betrouwbare en transparante manier toegang geven tot relevante informatie. De Wikipediagemeenschap neemt de kwaliteit van Wikipedia erg serieus en bewaakt dat deze veel geraadpleegde online encyclopedie alleen neutrale, feitelijk juiste informatie bevat. Want hoewel iedereen kan meeschrijven aan Wikipedia, is ‘zomaar’ wat opschrijven niet de bedoeling. Onjuistheden worden vaak snel opgespoord en zonder pardon verwijderd. Artikelen moeten helder geschreven zijn en onderbouwd met bronverwijzingen. Wikimedia Nederland wil Nederlandse vrijwilligers die actief zijn in Wikimedia-projecten zoals Wikipedia. graag ondersteunen in de zoektocht naar betrouwbare bronnen. Om die reden hebben wij Nederlandse kranten verzocht Wikimedia Nederland voor een aantal accounts gratis toegang te geven. De Correspondent is de eerste die hier positief op heeft gereageerd. Wij beraden ons over een procedure om deze accounts (tijdelijk) te verstrekken aan enkele Wikipedia bewerkers. Suggesties zijn meer dan welkom en kunnen worden gemaild naar boon@wikimedia.nl

Erfgoed op Wikimedia[bewerken]

Collecties delen met Wikimedia betekent collecties delen met de wereld. Dat komt omdat Wikipedia, Wikimedia Commons en Wikidata wereldwijd een miljoenenpubliek hebben. Steeds meer erfgoedinstellingen willen daarom hun digitale collecties via Wikimedia beschikbaar stellen voor hergebruik. Kennisbijeenkomsten en symposia over dit onderwerp worden dan ook goed bezocht. Er wordt tijdens deze bijeenkomsten dieper ingegaan op de voorwaarden waaraan collecties moeten voldoen om voor vrijgave via Wikimedia in aanmerking te komen. Er wordt getoond op welke manieren dat kan, en welke keuzes daarin het beste gemaakt kunnen worden. Medewerkers van het Belgische expertisecentrum digitaal erfgoed PACKED hebben hun presentaties hierover online gezet.

Schrijfmaand van Verzet[bewerken]

Zoals eerder aangegeven heeft het Platform Herinnering Tweede Wereldoorlog (Platform WO2) 2018 uitgeroepen tot themajaar ‘Jaar van Verzet’. Op Wikipedia besteden wij hier graag aandacht aan. Mei is op Wikipedia dan ook ‘de Maand van Verzet’. Iedereen wordt opgeroepen om tijdens deze maand artikelen rond het thema verzet te verbeteren. Wil je graag meedoen, maar heb je nog nooit Wikipedia bewerkt? Bekijk deze tips om direct op Wikipedia aan de slag te gaan of download de uitgebreide Handleiding Wikipedia. Voor je het weet ben je een ervaren Wikipediaan! Onder alle deelnemers worden een paar kleine aanmoedigingsprijzen verloot. Het Jaar van Verzet wordt ondersteund door het Ministerie van VWS en het vfonds.

Javascript en Zustervannu[bewerken]

Zustervannu.nl is een website die niet meer onderhouden wordt, maar wel waardevolle informatie bevat. Een Wikipediaan wil de site laten opnemen in het archief van de Koninklijke Bibliotheek. Ook de Koninklijke Bibliotheek wil deze website graag toevoegen en publiek toegankelijk maken. Waarom? R.K. religieuze congregaties sterven uit en toevoeging van websites van congregaties in het webarchief zijn daarom waardevol. Daar komt bij dat zuster Theresia Saers waarschijnlijk de enige zuster in Nederland was die een eigen website had en daarmee haar eigen visie in haar blog, maar ook over de plaats van de vrouw in de r.k.-kerk liet horen. Helaas is het echter niet mogelijk de website op te laten nemen in het archief van de Koninklijke Bibliotheek zoals deze nu is. Hiertoe dient de website te voldoen aan een belangrijke technische voorwaarde. Namelijk dat deze functioneert zonder gebruik te maken van Javascript. Ben (of ken) jij iemand die hiermee zou kunnen helpen? Stuur in dat geval even een berichtje naar info@wikimedia.nl en misschien kunnen met jouw hulp de teksten van zuster Theresia Saers voor een groter publiek beschikbaar gemaakt worden.

Beeldmateriaal schepen[bewerken]

De vloot van het Nederlands varend erfgoed is veruit de grootste ter wereld. Er is geen land waar meer schepen van 50 jaar en ouder bewaard zijn gebleven en ook vaak nog in de vaart zijn (of als woonboot worden gebruikt). Ik (Stunteltje) heb zo’n varend monument en vaar daar voor m’n plezier mee door Nederland, België en Frankrijk. Bij evenementen blijkt vaak dat er veel belangstelling is voor ons industrieel erfgoed, bij de vele havendagen en bij Sail trekt het veel bekijks. Maar in vergelijking met de Engelstalige Wikipedia heeft onze Wikipedia relatief erg weinig schepen, dan gaat het echter meestal om oorlogs- en zeeschepen. Wat goed zou kunnen helpen om daar iets aan te doen is om te beginnen met een breder aanbod van foto’s van binnen- en zeeschepen. Een artikel spreekt meestal beter aan als het een plaatje heeft. Daarom heb ik een vraag: als mensen onderweg of bij een evenement een schip zien en er foto’s van maken, dan kunnen we op het moment dat het encyclopediewaardig wordt er een artikel bij schrijven. Dan moet je die foto wel kunnen terugvinden. Het helpt enorm dat zeeschepen meestal een IMO-nummer hebben, dat onverbrekelijk aan het schip is gekoppeld. Ook als het een andere naam krijgt of naar een ander land wordt uitgevlagd. Bij Europese binnenschepen is dat een ENI-nummer, dat precies zo werkt. Mijn vriendelijk verzoek is dus of gebruikers die foto’s maken van schepen een extra plaatje willen uploaden met de naam van het schip en zo mogelijk dat IMO- of ENI-nummer. Dan is het schip goed te categoriseren en, omdat we daar in Wikimedia Commons een vergelijkbaar systeem voor hebben, ook weer snel terug te vinden.

Zien wij jou in mei?[bewerken]

Bron[bewerken]


Licentie

Logo Wikimedia nederland De eerste versie van dit bericht is afkomstig van nl.wikimedia.org, de tekst kan op Wikinieuws zijn aangepast. Reproductie is toegestaan onder de licentie Creative Commons Attribution-ShareAlike