Naar inhoud springen

2008-12 Nieuwsbrief Wikimedia Nederland 3

Uit Wikinieuws
Klik hier om zelf een nieuwsartikel te schrijven.

2008-12 Nieuwsbrief Wikimedia Nederland 3

Tenzij anders vermeld zijn de teksten van Hay Kranen.

Wikimedia Conferentie Nederland 2008

[bewerken]

De jaarlijkse Wikimedia Conferentie, dit jaar met als thema 'De bewerkbare wereld', was een groot succes. Op zaterdag 1 november 2008 waren er bijna 100 mensen bij elkaar bij Meeting Plaza in Utrecht om lezingen te horen van ondermeer Jan-Bart de Vreede, Arnoud Engelfriet en Philipp Birken. Foto's en een aantal presentaties zijn te bekijken op Wikimedia Commons: http://commons.wikimedia.org/wiki/WCN2008

Het organiseren van een conferentie kost veel tijd, en vrijwilligers zijn daarom hard nodig om ook voor volgend jaar een goede conferentie te organiseren. Ben je geinteresseerd om mee te helpen met de editie van 2009? Neem dan contact op via wcn at wikimedia.org

De bezoekers en sprekers hebben inmiddels een enquete ontvangen. De organisatie is echter ook benieuwd naar de mening van mensen die niet naar de conferentie zijn geweest. Je kunt je mening geven via deze link: http://www.wikimediaconferentie.nl/enquete

Wikimania

[bewerken]

De werkgroep Wikimania 2010 is hard bezig om een bid samen te stellen voor Wikimania 2010. Momenteel worden drie Nederlandse steden overwogen: Amsterdam, Den Haag en Rotterdam. Dit omdat deze steden het meeste internationale uitstraling hebben en het veelbelovendst lijken. De werkgroep kan nog goed hulp gebruiken, mocht je hierbij willen helpen, laat het dan weten! Neem contact op met Lodewijk (Effeietsanders) of MarkW.

Nieuwjaarsborrel

[bewerken]

In samenwerking met Creative Commons Nederland organiseert Wikimedia Nederland op zaterdag 17 januari een borrel voor alle leden en de gemeenschap van de Nederlandstalige Wikipedia. De borrel zal plaatsvinden tussen 17.00 en 19.00 bij de Waag in Amsterdam. Als toegang wordt gevraagd dat je een foto meeneemt die je onder een Creative Commons Naamsvermelding of Naamsvermelding-Gelijkdelen licentie wilt vrijgeven voor gebruik op Wikimedia Commons. Vanaf 14.00 kun je al aanwezig zijn om je foto te uploaden en eventueel uitleg te krijgen.

Een uitnodiging zal nog op een later tijdstip worden uitgestuurd. Het is noodzakelijk om je eerst aan te melden.

Groenboek Auteursrechten

[bewerken]

Zoals eerder gemeld in Nieuwsbrief #2 is er een werkgroep Groenboek actief die een reactie aan het voorbereiden was op het Groenboek 'Auteursrecht in de kenniseconomie', een uitgave van de Europese Commissie waarin gevraagd wordt om een reactie van instellingen die zich bezighouden met (de toekomst van) het auteursrecht. De werkgroep heeft een overleg gehad en is tevens aanwezig geweest bij een consulatie op het ministerie van Justitie.

Inmiddels is er een reactie voltooid en ingezonden. Deze reactie is ook vertaald naar het Engels zodat andere organisaties (zoals de andere Wikimedia-chapters) deze kunnen gebruiken voor een eigen reactie, zie http://nl.wikimedia.org/wiki/Groep_Groenboek . Gebaseerd hierop hebben de Duitse, Hongaarse en Italiaanse (http://it.wikipedia.org/wiki/Utente:Alcuni_Wikipediani/Libro_verde) chapters ook een reactie ingezonden.

Algemene ledenvergadering

[bewerken]

Het bestuur heeft de jaarlijkse algemene ledenvergadering voor 2009 gepland. Zoals toegezegd in September, zal deze plaatsvinden in januari. De voorlopig datum is gesteld op zaterdag 31 januari. De uiteindelijke datum zal op een later tijdstip naar de leden worden gecommuniceerd. Op deze jaarlijkse ledenvergadering zullen er ondermeer bestuursverkiezingen plaatsvinden en zal verantwoording worden afgelegd over het gevoerde beleid. Een meer gedetailleerdere agenda volgt nog.

Voor het nieuwe bestuur roept het huidige bestuur eenieder die zich daar toe geroepen voelt op zich kandidaat te stellen als bestuurslid. Een vereniging kan niet functioneren zonder een goed bestuur, waar regelmatig verversing in optreedt. Zou je graag de toekomst van Wikimedia Nederland mede willen bepalen? Of ken je iemand waarvan je denkt dat hij of zij dat zou kunnen? Stuur dan een korte motivatie van maximaal 300 woorden die we aan de leden kunnen overleggen naar wm-nl at wikimedia.org.

Donatieronde 2008/2009

[bewerken]

Dit jaar werkt Wikimedia Nederland actief samen met de Wikimedia Foundation in het kader van de jaarlijkse fundraising. Hiertoe is een overeenkomst getekend, waarbij ook afspraken zijn gemaakt met betrekking tot de besteding van een deel van die donaties. De helft van de donaties aan de Vereniging Wikimedia Nederland zal besteed worden aan projecten binnen Nederland. De andere helft zal besteed worden aan investeringen in vrije inhoud met een internationale impact. Het gironummer van Wikimedia Nederland staat sinds medio oktober vermeld op de Nederlandstalige donatiepagina van de Foundation (zie hier). Op elk Wikimedia project staat bovenaan een link naar de donatiepagina's in de betreffende talen. Wikimedia Nederland heeft voor deze donatieronde een privacyreglement opgesteld. Veel andere chapters nemen een soortgelijke positie in.

Kort geding

[bewerken]

Op 25 oktober diende een kort geding dat was aangespannen door Bob Sijthoff tegen de Vereniging en Stichting Wikimedia Nederland. Van de Vereniging Wikimedia Nederland (en van de Stichting) wordt geëist dat de personalia van JacobH bekend worden gemaakt en dat het artikel wordt verwijderd.

De Vereniging kan deze gegevens niet vrijgeven omdat zij deze niet heeft (De vereniging heeft immers geen toegang tot de servers) en kan ook het artikel niet verwijderen. De vereniging is hiertoe juridisch noch technisch in staat.

Tenslotte, als de eerste twee eisen niet worden gehonoreerd, wordt geëist dat http://www.wikipedia.nl niet meer doorverwijst naar http://nl.wikipedia.org. Die eerstgenoemde domeinnaam is echter eigendom van de Wikimedia Foundation.

De Vereniging heeft een goede advocaat die ons hierbij "pro bono" helpt, dus we hebben er alle vertrouwen in dat dit geding goed afloopt voor de Vereniging. De uitspraak wordt verwacht op woensdag 10 december 2008.

Volgende nieuwsbrief

[bewerken]

De volgende nieuwsbrief verschijnt op een nog nader te bepalen tijdstip. Waarschijnlijk eind dit jaar. Heb je een nieuwsbericht, activiteit of iets anders wat voor de leden interessant zou kunnen zijn? Stuur een mailtje naar wm-nl at wikimedia.org en we kijken of het in de volgende nieuwsbrief past.

Tekst: Elly / Lodewijk

Mailinglijst Wikimedianl-l

[bewerken]

Er is ook een discussielijst over Wikimedia Nederland. Hoewel momenteel nog vrij stil, kan het interessant daarop in te schrijven als je mee wilt denken. Zie https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimedianl-l voor meer informatie en inschrijven. De lijst is open voor iedereen.

Bron

[bewerken]


Licentie

Logo Wikimedia nederland De eerste versie van dit bericht is afkomstig van nl.wikimedia.org, de tekst kan op Wikinieuws zijn aangepast. Reproductie is toegestaan onder de licentie Creative Commons Attribution-ShareAlike