Naar inhoud springen

2008-09 Nieuwsbrief Wikimedia Nederland 2

Uit Wikinieuws
Klik hier om zelf een nieuwsartikel te schrijven.

2008-09 Nieuwsbrief Wikimedia Nederland 2

Tenzij anders vermeld zijn de teksten van Hay Kranen.

Bericht van het bestuur

[bewerken]

In het bestuur van de VWN kunnen een aantal leden momenteel moeilijk met elkaar samenwerken. De aanleiding hiervan is dat de penningmeester een bestuursbesluit niet wil uitvoeren. Concreet hield dit besluit in dat de penningmeester een ander bestuurslid inzage moest geven in de dagelijkse gang van zaken van de postbankrekening van de vereniging. De penningmeester heeft dit besluit tot de laatste bestuursvergadering op 10 september 2008 niet uitgevoerd. Pogingen om de uitvoering van dit besluit voor de penningmeester zo makkelijk mogelijk te maken en om de werklast zo laag mogelijk te maken zijn op bezwaren gestrand.

Marjon Bakker heeft enkele dagen later besloten uit het bestuur te stappen. Zij geeft hiermee te kennen dat zij zich niet langer kan vinden in de manier van vergaderen van het bestuur. Op maandag 15 september is onder de overgebleven 4 bestuursleden een stemming gehouden over de positie van de penningmeester. De uitslag van deze stemming is dat Lodewijk Gelauff penningmeester is geworden per 18 september 2008. Het bestuur verwacht na deze functiewijziging weer effectief verder te kunnen met onze activiteiten. De meeste activiteiten vinden plaats in werkgroepen, en worden niet door het bovenstaande verstoord.

Tenslotte wil ik benadrukken dat er geen enkel wantrouwen bestaat over het financieel beleid van de vorige penningmeester.

Namens het bestuur, Elly Voorzitter Vereniging Wikimedia Nederland

Wikimedia Conferentie Nederland 2008

[bewerken]

De conferentie van dit jaar komt steeds dichterbij. Dit jaar zal de conferentie plaatsvinden op zaterdag 1 november bij Meeting Masters, op Hoog Catharijne, bij Utrecht Centraal. De inschrijvingen zullen binnen enkele dagen open gaan. Leden van Wikimedia Nederland betalen slechts 10 euro entree in de voorinschrijvingen, niet-leden betalen 40 euro. Voor niet-leden is er een speciaal aanbod: voor 16 euro kunnen ze lid worden tot 2009 en entree krijgen tot de conferentie. Op deze manier hopen we uiteraard weer veel nieuwe leden te kunnen verwelkomen, net zoals vorig jaar.

Geconfirmeerde sprekers voor dit jaar zijn ondermeer Philipp Birken (Wikimedia Duitsland, stable revisions), Jan-Bart de Vreede (Wikimedia Foundation), Esther Hoorn (auteursrechten, universiteit Groningen), Erik Zachte (statistieken, Wikimedia Foundation), Arnoud Engelfriet (auteursrechtenadvoocat op het gebied van internet) en Erik de Bruijn (open source Reprap 3d-printer project).

Ook is de nieuwe website nu online: http://www.wikimediaconferentie.nl

Zodra de inschrijvingen open gaan zullen alle leden van Wikimedia Nederland nog een mail krijgen.

Software Freedom Day

[bewerken]

De Software Freedom Day bood op 13 september 2008 in Baarn een uitstekende gelegenheid voor contacten met andere projecten die met open licenties werken. Wikimedia Nederland werd vertegenwoordigd met een presentatie door Marco Swart. Hierin werd een kort overzicht gegeven van de filosofie en de projecten van Wikimedia en de activiteiten van de vereniging, met speciale aandacht voor Wikiportret en de lobby-activiteiten rond auteursrecht.

De contacten met Open Streetmap in Nederland zijn aangehaald. Zoals Wikipedia valt te vergelijken met Encarta, valt Open Streetmap te vergelijken met Google Maps: geografische informatie maar dan verzameld door vrijwilligers en verspreid onder een vrije licentie.

Ook met Vrijschrift is uitvoerig van gedachten gewisseld. Deze stichting ijvert voor leermiddelen onder vrije licentie. Hier liggen natuurlijk raakvlakken met Wikibooks.

Tekst: Marco Swart

Werkgroep Groenboek

[bewerken]

De Europese Unie heeft een Groenboek Auteursrecht in de kenniseconomie gepubliceerd waarop uiterlijk 30 november reacties gevraagd worden. Het gaat in het Groenboek onder andere om "beperkingen van het auteursrecht", dat wil zeggen, situaties waar het traditionele auteursrecht niet van toepassing is, zoals gebruik van boeken door bibliotheken, beschikbaarheid van gedigitaliseerde werken etc..

Regelgeving over auteursrecht raakt het hart van de Wikimedia projecten en daarom ligt hier een kans om een Wikimedia standpunt te formuleren en aan de EU kenbaar te maken. Hopelijk wordt daarmee dan rekening gehouden bij aanpassingen van de Europese regelgeving. Het is van belang dat niet alleen belanghebbenden op het Groenboek reageren die het auteursrecht vooral willen uitbreiden, zoals uitgevers en platenlabels, maar ook organisaties zoals Wikimedia, Creative Commons en Open Streetmap die zich bezig houden met vrije licenties en vrije informatievoorziening.

Het Nederlandse ministerie van Justitie heeft aan Wikipedia gevraagd om op dit Groenboek een reactie te geven. Na een discussie hierover op Wikipedia in het Auteursrechtencafé was de consensus dat de reactie beter door de Vereniging Wikimedia Nederland gegeven kon worden. Op de recente ledenvergadering is een groep van 5 mensen gevormd (de "groep groenboek") die, met een mandaat van de leden, deze reactie gaan formuleren. Tijdens die vergadering zijn 8 aandachtspunten genoemd, die inmiddels in een allereerste concept reactie zijn opgenomen.

De eerste vervolgstap is een overleg van de Groep Groenboek in Groningen op zondag 28 september. Vervolgens houdt het ministerie van Justitie op 2 oktober een consultatie bijeenkomst, waar we onze mening kunnen geven over de specifieke vragen in het Groenboek. Daar zal ook een onbekend aantal andere organisaties aanwezig zijn. Namens de VWN kunnen we 1 persoon afvaardigen.

Bij de voorbereiding van de reacties zal de Groep Groenboek rekening houden met, en advies vragen aan andere personen of organisaties, waaronder de andere Europese Chapters. Tot nu toe is van Franse zijde een reactie ontvangen. Ook heeft Esther Hoorn hulp aangeboden. Maar alle wikianen die mee willen denken zijn natuurlijk welkom op de genoemde pagina op nl.wikimedia.org of de overlegpagina daarbij.

Of we veel gaan bereiken op korte termijn is de vraag. Maar dat Wikim/pedia voor dit soort onderwerpen serieus genomen wordt door de Nederlandse overheid is natuurlijk een mooie kans voor beleidsontwikkeling richting meer vrije informatie.

Tekst: Elly

Brochurereeks Wikimedia Nederland

[bewerken]

Veel kennis en vaardigheden van Wikimedianen wordt bewaard op lokale harde schrijven en ergens op de Wikipedia-helppagina's. Daarom is het handig, als er een reeks PDF-brochures op nl.wikimedia.org zou staan, waar iedereen - Wikimediaan, Wikipediaan of geinteresseerde - die kan vinden.

Een Wikimedia-brochure zal een vaste omvang hebben, namelijk S (24 pagina's), M of L (nog te bepalen) hebben. Elke brochure behandelt een onderwerp voor een goed omschreven doelgroep, bijvoorbeeld Wikipedia-auteurs, leraren of politici. Elke brochure moet eenvoudig leesbaar en vooral praktisch zijn.

Een Wikimedia-brochure wordt geschreven door een of meerdere auteurs (max. 3 of 4). Deze auteurs worden in de klassieke zin genoemd. Dit is van belang om a) de verantwoordelijkheid voor de inhoud aan te tonen en b) het vertrouwen van de lezer te vergroten. Bovendien c) heeft de auteur dan iets om op zijn eigen publicatielijst te zetten. In het colofon van de brochure wordt dan ook vermeld wie nog meer heeft geholpen.

Het zou mooi zijn als Wikimedia-NL met andere chapters (talen) zou kunnen samenwerken.

Layout

[bewerken]

Het is de bedoeling om de PDFs makkelijk te printen of te drukken, als er behoefte aan zou zijn in toekomst. Vandaar de keuze voor het genoemde aantal pagina's.

De layout van de brochures moet uniform en niet te ingewikkeld zijn. Foto's worden ingevoegd als bladvulling, die men bij ander gebruik (als men bijv. in toekomst reclame wil plaatsen) kan vervangen.

Mogelijke brochures

[bewerken]

Titel: Wat Wikipedia voor scholen betekent Doelgroep: Docenten (middelbare school) Onderwerpen: naslagwerk voor leerlingen; plagiaat; Wikipedia in de les

Titel: Wikimedia Nederland, de club van Wikipedia Doelgroep: bestaande of potentiele leden, sponsors van buiten Onderwerpen: lobbywerk; conferentie; workshops

Titel: Wikipedia geeft geschiedenis toekomst Doelgroep: heemkundige verenigingen, musea, wetenschappers Onderwerpen: geschiedenisonderwerpen in Wikipedia; mogelijkheden voor amateurhistorici; musea en hun collecties

Titel: Amateurfotografen en Wikipedia Doelgroep: fotografen, cursusleiders van fotografie cursussen Onderwerpen: Wikimedia Commons; documenterend fotograferen; vrije licenties

Titel: Wikipedia als filologisch onderwerp Doelgroep: taalkundigen Onderwerpen: tekstlingu"istiek; corpus-mogelijkheden; semantic web

Wat te doen

[bewerken]

Een concept voor de brochures is misschien gedeeltelijk van te voren, gedeeltelijk tijdens het schrijven en layouten van de eerste brochure te doen. Er zijn 3 personen op dit moment die willen meewerken (Ziko, Mark en Hay).

Als nummer één van de reeks zou ik me de brochure voor scholen kunnen voorstellen, die ik zou schrijven (en de nodige hulp zal zoeken).

Als het eerste nummer klaar is, zal het makkelijker zijn om andere mensen voor het schrijven van een brochure te winnen.

Tekst: Ziko van Dijk, bewerking Elly

Open Up!

[bewerken]

Onder dit motto vond op 18 en 19 september 2008 de HollandOpen Conferentie 2008 in Amsterdam plaats, waarbij net als vorig jaar ook weer meerdere wikimedianen aanwezig waren. Bij meerdere onderdelen van het uitgebreide programma met bijna voortdurend een viertal parallelsessies werd naar Wikipedia verwezen.

Simon Brouwer van het project OpenTaal verzorgde op donderdag een duidelijke presentatie onder de titel "Taal is van ons allemaal". Deze vrijwilligers doorzoeken tal van publicaties op de gebruikte woorden en hebben zo een open woordenlijst opgebouwd. Deze is op verschillende manieren geschoond en heeft het keurmerk van de Taalunie gekregen. Hierdoor bestaat er nu een open alternatief voor het Groene Boekje van de SDU. Dit is de basis voor spellingcontrole in bijvoorbeeld Firefox.

Henk Hoff gaf op de vrijdag een een uiteenzetting over de discussie bij Open Street Map om van een Creative Commons licentie over te gaan naar een Open Data licentie. In de discussie kwam naar voren dat het goed is om heel behoedzaam te zijn met zo'n overgang. Kleine verschillen kunnen onbedoeld grote beperkingen veroorzaken. De ervaring van Wikimedia met GFDL en CC kwam daarbij uitdrukkelijk als voorbeeld naar voren.

Tekst: Marco Swart

Algemene ledenvergadering

[bewerken]

De notulen van de Algemene ledenvergadering (ALV) van 14 september j.l. zijn beschikbaar als PDF-bestand op onze website: http://nl.wikimedia.org/wiki/Notulen20080914

Volgende nieuwsbrief

[bewerken]

De volgende nieuwsbrief verschijnt op een nog nader te bepalen tijdstip, waarschijnlijk na de Wikimedia Conferentie op 1 november. Heb je een nieuwsbericht, activiteit of iets anders wat voor de leden interessant zou kunnen zijn? Stuur een mailtje naar wm-nlwikimedia.org en we kijken of het in de volgende nieuwsbrief past.

Bron

[bewerken]


Licentie

Logo Wikimedia nederland De eerste versie van dit bericht is afkomstig van nl.wikimedia.org, de tekst kan op Wikinieuws zijn aangepast. Reproductie is toegestaan onder de licentie Creative Commons Attribution-ShareAlike