Wikinews:Algemeen voorbehoud

Uit Wikinews
Ga naar: navigatie, zoeken

Algemeen voorbehoud: het gebruik van Wikinews is voor eigen risico; Wikinews geeft geen medische adviezen; Wikinews geeft geen juridische opinie's; Wikinews kan verwerpelijke inhoud bevatten. Nieuwe content wordt geacht te worden vrijgegeven onder CC-BY.