Naar inhoud springen

RIVM: grote stijging kinkhoestgevallen, vier baby's overleden

Uit Wikinieuws

15 maart 2024 

Het RIVM heeft de afgelopen zes weken vier gevallen geregistreerd van baby's die zijn overleden als gevolg van kinkhoest. Dit is opmerkelijk veel; normaal gesproken overlijdt in Nederland gemiddeld één of twee baby's per jaar aan deze ziekte. Ook worden de afgelopen tijd wekelijks gemiddeld 200 à 300 nieuwe gevallen gemeld van kinkhoest onder baby's en kinderen, waarbij het wekelijks steeds om minimaal 20 baby's met kinkhoest ging. Ongeveer de helft van deze baby's moest in het ziekenhuis worden opgenomen. Het aantal sterfgevallen onder baby's door deze ziekte is sinds 1963 nooit zo hoog geweest.

Er lijkt hiermee sprake van een duidelijke stijging van kinkhoestgevallen onder baby's en kinderen, die bovendien in heel Nederland waarneembaar is (en dus niet alleen in de Bijbelgordel). Een belangrijke oorzaak is volgens het RIVM een verminderde groepsimmuniteit, die mede een gevolg is van de coronapandemie, toen mensen elkaar niet mochten opzoeken waardoor de immuniteit tegen bijv. kinkhoest afnam. Verder lijkt er in Nederland duidelijk sprake van een daling van de vaccinatiegraad, deze ligt volgens RIVM momenteel onder de 90%.

In de omgeving rond Eindhoven heeft de GGD Brabant-Zuidoost deze week bovendien een mazelenuitbraak gemeld. De afgenomen vaccinatiegraad lijkt ook hier een belangrijke factor.

Bronnen

[bewerken]