Concept-regeerakkoord gefilmd in handen van Markuszower

Uit Wikinieuws

7 mei 2024 

Het PVV-kamerlid Gidi Markuszower is gefotografeerd met in zijn handen de conceptversie voor het nieuwe regeerakkoord, waarvan de voorste pagina grotendeels leesbaar is. Dit gebeurt aan het begin van de laatste volle week voordat de formatie voor een nieuw te vormen kabinet – van NSC, BBB, VVD, PVV – echt gereed moet zijn. De deadline hiervoor is volgende week woensdag 15 mei.

Hoewel niet alle tekst op de pagina leesbaar is (doordat Markuszower zijn arm voor het papier houdt), is onder meer duidelijk te zien dat de tekst het heeft over "het strengste toelatingsregime ooit" wat betreft asiel. Ook gaat het over "grip [op migratie]". Een ander belangrijk punt is dat er voor de landbouw en visserij een "goede toekomst" wordt beloofd. Ook de titel is duidelijk leesbaar: "Hoofdlijnenakkoord 2024 - 2028 van PVV, VVD, NSC en BBB".

Het is niet duidelijk of Markuszower per ongeluk de concept-regeerakkoordtekst zo goed zichtbaar aan fotograaf Dirk Hol heeft laten zien, of dat het toch gaat om een doelbewuste actie. PVV-voorman Geert Wilders heeft inmiddels in een reactie gepoogd de zaak te sussen. Volgens Wilders gaat het om een "onhandige, maar onbewuste" actie.

Bronnen[bewerken]