Naar inhoud springen

CBS: Nederland in milde recessie

Uit Wikinieuws

16 augustus 2023 

Het Nederlandse BBP is in de periode van april t/m juni 2023 met 0,3% gekrompen ten opzichte van het kwartaal ervoor[1]. Dit blijkt althans uit de eerste berekeningen die het Centraal Bureau voor de Statistiek voor het tweede kwartaal van dit jaar heeft gemaakt. Daarmee is er in Nederland nu officieel sprake van een milde recessie, aangezien er twee kwartalen na elkaar economische krimp is geweest.

Vooral het negatieve handelssaldo droeg bij aan de krimp: de export van goederen en diensten daalde met 0,7%, terwijl de import juist met 0,5% steeg. De consumptie door huishoudens nam af met 1,6%; dit laatste wordt vooral geweten aan de gestegen prijzen voor boodschappen en energie. De toegevoegde waarde daalde in meer dan de helft van de bedrijfstakken, waarbij de daling het sterkst was in de handel, horeca, vervoer en opslag.

De investeringen in vaste activa stegen daarentegen, namelijk met 1,3% ten opzichte van het voorgaande kwartaal. Deze stijging komt vooral doordat er meer is geïnvesteerd in machines en vervoersmiddelen. Ook profiteerden energiebedrijven van hun kant van de gestegen prijzen.

De krapte op de arbeidsmarkt is hetzelfde als in de twee voorgaande kwartalen.