Infografiek: gezonde bossen voor een gezond klimaat

Uit Wikinieuws
Ga naar: navigatie, zoeken
Help mee met het schrijven van nieuwsberichten op Wikinieuws. Klik hier om een nieuw artikel aan te maken.

12 juli 2017 

Infografiek: gezonde bossen voor een gezond klimaat

Bossen zijn essentieel voor de bestrijding van de klimaatverandering. Het Europees Parlement wil ervoor zorgen dat de lidstaten de bossen gezond houden.

Bossen in de EU[bewerken]

Er is 182 miljoen hectare bos in de EU, dit is 43% van het grondgebied van de EU. De bosdekking varieert aanzienlijk van de ene lidstaat tot de andere. Bekijk de infografiek voor meer informatie.

Waarom bossen belangrijk zijn[bewerken]

Bossen helpen de bodem te beschermen tegen erosie, maken deel uit van de watercyclus, beschermen de biodiversiteit door een leefgebied voor talrijke soorten te bieden en regelen het lokale klimaat. Gezonde bossen zijn ook van cruciaal belang voor de bestrijding van de klimaatverandering omdat ze CO₂ uit de atmosfeer opnemen.

Ontbossing[bewerken]

Door verandering van het landgebruik, vooral van bossen naar andere grondgebieden zoals akkerland, kan de uitstoot van broeikasgassen omhoog gaan. Enerzijds omdat er dan activiteiten kunnen worden ontplooid die voor uitstoot zorgen, door landbouw of het houden van vee. Daarnaast wordt door ontbossing minder CO₂ uit de atmosfeer gehaald door absorptie. EU-bossen absorberen per jaar het equivalent van 10,9% van de totale broeikasgasuitstoot van de EU.

Het voorstel van de milieucommissie[bewerken]

Op 11 juli werd door de milieucommissie een voorstel aangenomen met betrekking tot ontbossing. De leden willen voorkomen dat er meer uitstoot komt als gevolg van ontbossing. Verder willen zij elke lidstaat verplichten om de veranderingen in het grondgebruik te compenseren door beter bosbeheer of uitbreiding van het bosgebied. De voorgestelde verordening legt een wettelijk kader vast vanaf 2021.

Het voorstel wordt voorgelegd aan de plenaire vergadering voor debat en stemming in september 2017. Rapporteur is Robert Lins (Europese Volkspartij, Duitsland).

Voldoen aan het klimaatakkoord van Parijs[bewerken]

Om aan het klimaatakkoord van Parijs te voldoen, moet de EU de broeikasgasuitstoot verlagen met minstens 40% tegen 2030 (ten opzichte van 1990) in alle sectoren van de economie.

Bron[bewerken]

Licentie

Vlag van Europese Unie
Dit bericht is afkomstig van www.europarl.europa.eu. Reproductie is toegestaan volgens de licentie aldaar. Deze pagina mag na plaatsing niet meer inhoudelijk bewerkt worden. De EU aanvaardt niet zonder meer de strekking van afgeleid werk.
Zelf schrijven? Hoe schrijf ik een artikel?